ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
EN

ಮನೆ> ನ್ಯೂಸ್ > ಉದ್ಯಮದ ಸುದ್ದಿ

ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಸ್ವಯಂ-ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಸಮಯ: 2022-06-15 ಹಿಟ್ಸ್: 27

ಸೌರ ಫಲಕ

Bulgaria's Parliament lately voted, 109-11 with 44 abstentions, to pass conclusively amendments to the Energy from Renewable Sources Act simplifying the regime for building photovoltaic powerವ್ಯವಸ್ಥೆ for self-consumption.

Final consumers such as households or firmsmay build powerವ್ಯವಸ್ಥೆharnessing renewable ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು on rooftops and facades of buildings that are connected to the electricity transmission or distribution network for self-consumption.The owner of such a facility may return or sell electricity to the distribution network after obtaining all opinions on connection required under the Energy Act.

The members of parliament that submitted the bill said it would stimulate the installation of solar products. The new rules would apply to structures in urban areas and the capacity cap is a whopping 5 MW.

ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ